[counter] besökare

 

 

 

 

 

citat

Här visar jag ett urval av...

bilder gjorda i Photoshop och 
QuarkXPress, samt egna tuschteckningar.

På tal om annat...

är en sida som jag tänker använda till att prata om vad som helst, inte bara bilder och tuschteckningar.

Digitalfoto-

grafering... 

har jag nyligen blivit intresserad av. Jag går ut i "verkligheten" för att hitta motiv, som jag kan arbeta med. Du ser ett av flera exempel på sidan: "Olika filter" förmodligen blir det på denna sidan ett urval med bilder, som är tagna med olika typer av kameror, gamla som nya.

 

 

   V    t i l l

   Ä     m i t t

   L     k o n s t a l b u m

   K     d ä r

   O     j a g

   M     p r e s e n t e r a r

   M     b i l d e r

   E     o c h

   N    t u s c h t e c k n i n g a r

 

                                           Telefon/TunnaBudda/Frams.                                 

 

 

Jag rekommenderar Din Studio